Září

Pondělí 24. 9.
Český jazyk
Řazení slov podle abecedy - PS str. 12
Angličtina
Dokončení lekce 1 - procvičujte s dětmi psaní slovíček - vše, co je ve slovníčku musí být 5x přepsáno ve Vocabulary, budeme psát test
Matematika
Odčítání přes desítku, rozklady, str. 14
Čtení, psaní
Písanka str. 9, čítanka str. 16-17

Středa 19. 9.
Český jazyk
Učíme se abecedu, řadíme slova podle abecedy, PS 10/1, 2, učebnice 14/5
Matematika
Sčítáme s přechodem desítky, procvičujeme rozklady Str. 12/1, 2, 4

Úterý 18. 9.
Český jazyk
Abeceda, řazení písmen, manipulační činnosti
Matematika
Přechod přes desítku, str. 11
Prvouka
Cesta do školy, PS str. 10, učebnice str. 6 - dopravní značky
Čtení, psaní
Čítanka str. 13-14, práce s textem

Pondělí 17. 9.
Český jazyk
Abeceda - vyvození, řazení písmen, PS str. 9
Matematika
PS str. 9
Čtení, psaní
Čítanka str. 10 - 11, písanka str. 6

Než se rozjedeme, budou děti ve čtení potřebovat i písanku. Společnou četbu zatím nezvládáme. Čtení je slabší, takže prosím pěkně trénujte.
Pátek 14. 9.
Český jazyk
PS str. 8, věty
Matematika
PS str. 8 - sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
Čtení, psaní
Čítanka str. 10, 11, písanka str. 5

Čtvrtek 13. 9.
Angličtina
Spelling, vocabulary, Unit 1
Český jazyk
Procvičovali jsme tvary malého a velkého psacího písma
Prvouka
PS str. 9
Čtení, psaní
Písanka str. 4

Středa 12. 9.
Český jazyk
Učebnice str. 7/1, 2, PS str. 7
Matematika
6/3, 4 Str. 7

Úterý 11. 9.
Český jazyk
PS str. 6/1 - 3
Matematika
6/1, 2
Prvouka
PS str. 8, určování času - celá hodina, kalendář přírody
Čtení, psaní
Čítanka str. 8/Školní strašidlo, písanka str. 3 - děti mají domácí úkol - donesou ve středu do školy!

Pondělí 10. 9.
Český jazyk
Slabiky, slova, věty, PS str. 5/1, 2
Angličtina
Úvod do učiva - děti si napsaly do slovníčku první slovíčka, zatím s nimi nic nedělejte, info dostanou ve čtvrtek a vysvětlím vám na třídních schůzkách
Matematika
Numerace do 20 bez přechodu desítky, str. 5
Čtení/psaní
Procvičování tvaru písmene l - písanka dokončení str. 2, práce s textem Mates je pes

Máme za sebou první týden. Děti jsou úžasné. Dávají pozor, hlásí se, snaží se. 
Musela jsem je přesadit. Vysvětlovala jsem jim, že je to pro jejich dobro, aby si mohly pomáhat, tak pokud by si doma někdo stěžoval, vysvětlete mu to prosím.

Pátek 7. 9.
Český jazyk
Psací a tiskací písmena - PS str. 4/1, 2
Matematika
Procvičování psaní číslic, M str. 4/3-5
Čtení
Děti budou potřebovat písanku
Nestihli jsme nic, ale nevadí. :-)

Čtvrtek 6. 9.
Anglický jazyk
Rozdávání a podepisování učebnic, prac. sešitů a sešitů, opakování slovní zásoby z 1. třídy - 1. hodinu nebudeme rozděleni
Český jazyk
Písmeno - slabika - slovo - věta - manipulační činnosti, PS 3/3, 4
Prvouka
Ve škole, PS str. 7
Čtení/psaní
Čítanka st. 4, 5 - Mates je pes - práce s textem, kontrola porozumění, písanka str. 2 - procvičování tvarů písmen l

Středa 5. 9.
 • Plavecký kurz v Jedovnicích proběhne ve dnech 15. - 19. 10. Bližší info na třídních schůzkách.
 • Komu jsem vrátila papír se školní matrikou, doplňte prosím VŠECHNY chybějící informace, co nevyplňujete, proškrtněte. Děkuji
 • Zájemci si vyzvedli přihlášku do keramiky - s vyplněnou přihláškou musíte přijít k zápisu v úterý 11. 9. od 13:30 do 17.00 do učebny VV (neposíláte tuto přihlášku zpět mně)
 • Kroužky začínají od října, bližší informace o nich dostanou děti průběžně, info o Cambridge kroužku bude na třídních schůzkách (termíny, cena, začátek kroužku)
 • Peníze na kopírování a pracovní sešity vyberu na třídních schůzkách, aby děti nemusely nosit peníze do školy (348,- je cena za pracovní sešity - ČJ1? 2, M 1, 2, Prvouka
Na čtvrtek prosím kufřík na VV a 5 listů ze stromů - libovolné - budeme obtiskovat.

Úterý 4. 9.
 • poučení o bezpečnosti, školní řád 
 • přesazování, rozdávání pomůcek
 • Moje letní prázdniny - pracovní list
 • Prvouka PS str. 6 
Ve čtvrtek budou děti potřebovat kufřík s výtvarnými potřebami. (vodové a temperové barvy, štětce, nádoba na vodu, voskovky, hadřík, černý fix, 3 špejle, igelit na lavici, ochranný oděv)
Do konce příštího týdne si děti donesou knihu Děti z Bullerbynu a nechají si ji v pořadačích.

Organizace 1. týdne:
 • nastupujeme v pondělí 3. 9. v 7.55, děti odcházejí přímo do tříd (stejná třída jako vloni)
 • v pondělí je jedna vyučovací hodina, končíme v 8.40, obědy 9.00 - 11.00, ŠD v provozu do 17.00
 • v úterý a ve středu je třídnický systém - budeme si povídat a pomalu se aklimatizovat, bude provedeno poučení o bezpečnosti, školní řád atd., oba dny končíme v 11.40 (po 4. vyučovací hodině)
 • od čtvrtka 6.9. se učíme dle rozvrhu
 • první den dostanou děti klíč od šatní skříňky (jedna skříňka je pro dvě děti), nachystejte jim prosím nějaký přívěsek na klíč, nejlépe se jménem
 • tělocvik si budou děti nechávat v šatních skříňkách, potřeby na VV donesou do skříně do třídy do konce týdne (7. 9.)
 • vyplněné dokumenty, které děti dostanou ve složce 1. den prosím posílejte zpět ve stejné složce - školní matrika, podepsaný školní řád - s dětmi proberte - odevzdejte prosím co nejdříve, nejpozději v pátek 7. 9. , přihlášky do kroužků můžete posílat i později
 • 17. 9. budou v 17.00 třídní schůzky
 • do 7. 9. prosím vyplňte první stranu v žákovské knížce (ŽK) , omluvenky pište do ŽK - omluvný list je str. 2-8, vzkazy prosí, do sdělníčku, vzkazy do ŠD do družinového deníčku :-)
 • zpočátku sledujte web, nebo deníček kvůli novým informacím, přečtení v deníčku potvrďte parafou (ať vím, že víte)
 • postupně obalujte všechny sešity
 • cokoliv budete potřebovat, pište na email, Viber, v případě potřeby volejte
Děkuji za spolupráci a přeji šťastné vykročení do nového školního roku

Stále vybírám přihlášky do kroužků a údaje do školní matriky.
Pořiďte dětem fix na tabulku, hadřík a zvýrazňovačky. Děkuji.
Comments