Školní družina

Děti byly zařazeny do 2. oddělení školní družiny.

Paní vychovatelka: Markéta Pírková 
Kontakt: pirkova@bakalka.cz

Provoz školní družiny: 6.30 - 17.30
Comments