Říjen


V matematice neděláme všechna cvičení, vybírám ta, která mají smysl. Místo některých hrajeme početníhío krále a pamětně počítáme.
  • V českém jazyce procvičujte řazení slov podle abecedy. Trénujte přepis z tiskacího písma. Děti hodně chybují. Musíme je vést k tomu, aby si dokázaly po sobě pozorně přečíst a podle předlohy najít chyby. Veďte je ke každodennímu čtení.
  • V matematice sčítáme a odčítáme do 20 s přechodem přes desítku. Snažme se, aby děti počítaly se správným rozkladem a nepoužívaly již prsty. Řešíme slovní úlohy (nejvíc práce nám dělá zápis a správná odpověď, která má přesně odpovídat na otázku - i zde se snažme, aby děti psaly bez chyb - odpovídají na otázku - y/i vidí v zadání slovní úlohy)
  • Procvičujte psaní anglických slovíček. Zatím nemám to srdce dávat špatné známky, ale ve čtvrtek počítejte s tím, že již budeme psát na známky.
  • Všechna slovíčka, která mají děti ve slovníčku (Vocabulary) doma přepisují do sešitu Spelling, první slovíčko podtrhnou vlnovkou a potom ještě 5x opíší (aby se naučily psát, někdo potom musí doma ještě víckrát)
  • Pokud má dítě v sešitu český jazyk či diktát předepsané slovo (zeleně) - jedná se o opravu a toto slovo má 1x bezchybně opsat.
Děkuji za spolupráci

Středa 31.10.
Český jazyk
Slova protikladná, učebnice str. 37, 37/4 - písemně PS str. 26/1
Matematika
str. 38, 39 - spoustu stránbek jsme přeskočili - zbytečné opakování stále dokola
Úterý 23. 10.
Český jazyk
PS str. 22
Matematika
25/1, 2, 4, 6  26/1, 2 - KDO NESTIHL, DOKONČÍ ZA DÚ
Angličtina

Čtvrtek 11. 10.
Český jazyk
Abeceda, druhy vět. PS str. 20
Matematika
24/2 - 6

Středa 10. 10.
Český jazyk
Druhy vět, PS str. 19, řadíme slova podle abecedy
Matematika
23/ 4, 7 a 24/1
Comments