Leden

V pondělí 21. 1. jdeme do Divadla Bolka Polívky na představení Krysáci. ZMĚNA!!! Začíná se již v 8.30, odchod v 7.50, s sebou svačiny, pomůcky do školy děti nebudou po návratu potřebovat, pouze pouzdro.
V posledním týdnu budeme psát v angličtině srovnávací test z probraného učiva za 1. pololetí.

Pátek 18. 1.
Český jazyk
PS str. 53 - celá strana
Matematika
Str. 76, 77 - dokončení 1. dílu

Čtvrtek 17. 1.
Angličtina
Dokončení lekce 4, Do you like...? How much is it?
Český jazyk
PS str. 52/2-5
Prvouka
Být zdravý, PS str. 45, Nemoc a úraz str. 46

Středa 16. 1.
Český jazyk
PS str. 52/1, uč. str. 65/4a
Matematika
Slovní úlohy, PS 74/5, str. 75

Úterý 15. 1.
Český jazyk
Pololetní písemná práce
Matematika
Odčítání bez přechodu přes desítku typu 30 - 9, PS str. 74/1-4
Prvouka
Naše tělo, str. 44

Pondělí 14. 1.
Český jazyk
Psaní i, y po měkkých a tvrdých souhláskách, PS str. 51
Matematika
Odčítání bez přechodu desítky v oboru do 100, str. 76, 77
Čtení, psaní
Písanka str. 29, čítanka str. 64

Středa 9. 1.
Český jazyk
Psaní i/í po měkkých souhláskách, PS 48/1-3
Matematika
Str. 73

Úterý 8. 1.
Český jazyk
Pravopis i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, PS str. 47/5
Matematika
Sčítání bez přechodu desítky, str. 72/1 - 4 (matematiky děti nechaly ve škole, nehledejte je)
Prvouka
Zvířata v zimě, PS str. 41

Pondělí 7. 1.
Český jazyk - matematika - Povídání o Vánocích, co jsme dělali o vánočních prázdninách, moje zážitky - kresba
Angličtina 
Do you like? YesxNo
Čtení, psaní
Písanka str. 27, čítanka str. 62


Comments