Informace

Doporučuji:
  • denně číst - dle potřeby hlasitě, dobří čtenáři mohou i samostatně potichu - čtěte přiměřenou knihu
  • kontrolovat porozumění přečteného textu - o čem to bylo, jak se kdo jmenoval, kolik čeho bylo, co měl kdo na sobě atd.
  • dle potřeby procvičovat pamětné sčítání a odčítání do 20, začněte postupně - do 10, do 20, bez přechodu desítky, s přechodem desítky
  • dle potřeby procvičovat opis, přepis, nově probrané pravopisné jevy, diktáty
  • pravidelně se s dětmi připravujte do angličtiny, všechna slovíčka z Vocabulary musí děti zvládnout nejen přečíst, ale také napsat, všechna slovíčka se procvičují do sešitu Spelling - každé slovíčko se napíše 5x
  • buďte trpěliví, děti nepřetěžujte
Comments