Info před nástupem do školy

Organizace 1. dne
Při slavnostním zahájení školního roku budeme respektovat hygienická doporučení vydaná MZČR.
Při vstupu do školy použijte, prosím, dezinfekční stojany. Žáci se v prostorách školy pohybují bez roušek, dospělý doprovod s rouškami. Počet osob doprovodu není omezen. Po slavnostním zahájení v tělocvičně se žáci rozcházejí se svými rodiči do jednotlivých tříd. Po krátkém programu si žáky přebírají vychovatelé ŠD, nebo odcházejí s rodiči domů. První den žákům nevydáváme učebnice či učební pomůcky, ale nebojte se, neodejdou s prázdnou :-), pro pocit důležitosti a radosti z toho, že jsou již školáci, je vybavte aktovkou.
Těším se na vás na všechny.

Organizace 1. týdne:

1. 9. - v 8.30 - slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně, přesun do tříd, předpokládaný konec v cca 10.00
2. 9. - 2 vyučovací hodiny - konec v 9.35
3. 9. - 3 vyučovaní hodiny - konec v 10.45
4. 9. - 3 vyučovací hodiny - konec v 10.45

Od pondělí 7. 9. probíhá vyučování podle rozvrhu hodin.

Comments